Kinh doanh thông minh (BI)

Giúp hiểu dữ liệu của bạn để đưa ra quyết định tốt hơn và tăng doanh số bán hàng.

Mô-đun này cho phép bạn xác định các mô hình mua hàng và hành vi khách hàng điển hình, tạo các ưu đãi phù hợp cho các phân khúc khác nhau, xây dựng kênh bán hàng, tăng chuyển đổi, v.v.

Cung cấp chương trình giảm giá

Truy cập tức thì vào dữ liệu quan trọng. Yêu cầu đặc biệt.


Khả năng xử lý dữ liệu và kiểm tra các giả thuyết trong giao diện trực quan và thân thiện với người dùng.


Báo cáo phân tích được cấu hình sẵn trên các khối dựa trên bảng điều khiển Excel, PowerBI.


Phân khúc khách hàng theo thông số bất kỳ và quản lý phân khúc.


Tự động phân khúc nhiều khách hàng.


Tự động tạo báo cáo ở các phần khác nhau.


Hình thành hệ thống thước đo để đánh giá chất lượng của chương trình khách hàng thân thiết.


Phân tích tổ hợp


ABC XYZ

Loại phân khúc

  • Phân khúc theo số tiền của hóa đơn, tần suất mua hàng, thời lượng hóa đơn.
  • Phân khúc nhị phân.
  • Phân khúc theo RFM & BCG.
  • Phong cách sống.
  • Phân khúc dựa trên độ nhạy với các chương trình khuyến mãi.

Trực quan hóa dữ liệu linh hoạt

  • Trình tạo báo cáo tương tác.
  • Bảng tương tác/Bảng điều khiển.
  • Hơn 40 báo cáo được cấu hình sẵn: chương trình khách hàng thân thiết (11 báo cáo), phân khúc (4 báo cáo), chiến dịch tiếp thị (8 báo cáo), bán hàng (4 báo cáo), truyền thông (2 báo cáo), giới hạn (2 báo cáo), Lừa đảo (2 báo cáo) ), thanh toán tiền thưởng cho tổ chức/liên minh (2 báo cáo).